Scroll Top
Diocese of Cashel, Ferns and Ossory

Eucharist in Irish and English on Sunday 5th May – Europe Day

This coming Sunday, the Council of Europe will be 70 years established, having been born in London on May 5th, 1949. The Treaty of London was signed by 10 countries, Belgium and Denmark, France and Italy, the UK and Ireland, Norway and Sweden, Luxembourg and the Netherlands. The Council of Europe now has 47 member states with a collective population of 820 million people. They all undertake to uphold human rights, democracy and the rule of law. Beyond that the Council of Europe has official observer status at the United Nations.
The birthday of the Council of Europe, 5th May, is called ‘Europe Day’ or ‘Lá na hEorpa’. Europe is one of many culturally and biologically diverse regions on the planet and this is a day to recognise and celebrate that God-given diversity by worshipping in as many languages as we can, spoken across the 47 member states. Here in Christ Church Cathedral, we will praise the God who continues to create diversity by celebrating Holy Communion in Irish at 6.30p.m, having worshipped in English in the morning.

The evening readings, psalm and hymns are attached in Irish and English translations to whet your appetite.
Appropriately Sunday, 5th May is also International Dawn Chorus Day on RTÉ 1 radio. As we journey towards Pentecost, we may well have cause to ask as we listen to the songs of birds and the hymns of humans, ‘how is it that each of us hears them in their own native language’? (Acts 2:8).
Books, readings and music will be provided.
Please bring yourself and invite ‘cairde’. All are welcome whether or not you speak Irish, Englsih or other languages of Europe or beyond.
Beidh  fáilte romhat.
The Reverend Trevor Sargent

Ardteampall Chríost, Port Láirge  5ú Bealtaine 2019:  Lá na hEorpa    

Íseáia 38: 15-20                                                                   15 Cad is féidir liom a rá, ná a chaitheamh suas leis an Tiarna, ó tharla gurb é féin a rinne an beart seo; beidh mé ag fánaíocht romham an dá lá a mhairfidh mé, agus m’anam go goirt ionam istigh. 16 Ach, a Thiarna, ina dhiaidh sin beidh m’anam beo i do chuideachta; is tú a thabharfaidh suaimhneas do mo spiorad. Beidh fáil ar théarnamh agam agus fadú saoil. 17 Óir an donas seo, tá sé á chlaochlú ina shéan; is tú a shábháil mé ar dhuibheagán an neamhní, óir chaith tú ar do chúla mo pheacaí go léir. 18 Ní thugann Seól moladh duit, ní féidir don Bhás tú a cheiliúradh; an dream a théann síos sa duibheagán, níl dóchas acu as do dhílseacht níos mó. 19 An beo, an beo amháin a cheiliúrann thú, mar a dhéanaim féin inniu. Athair mé ag meabhrú do dhílseachta dá chlann. 20 Tá an Tiarna i ngar chun mé a shábháil; mar sin seinnfimid ceol molta ar théada laethanta uile ár saoil os comhair Theampall an Tiarna.The Great Commandment             Salm 86: 1-12                                                               1 Claon do chluas, a Thiarna, agus éist liom, óir tá mé go dearóil dealbh. 2 Déan m’anam a chosaint óir is dílis mé; fóir ar do ghiolla a bhfuil a dhóchas ionat. 3 Is tú mo Dhia; bíodh trua agat dom, a Thiarna, óir bím ag éamh ort gan stad ar feadh an lae. 4 Cuir áthas ar anam do sheirbhísigh, óir is chugat a thógaim m’anam, a Thiarna. 5 Óir is maith agus is ceansa thú, a Thiarna, lán de bhuanghrá dá mbíonn ag éamh ort. 6 Éist le m’urnaí, a Thiarna; tabhair aire do ghlór mo ghuí. 7 Is ortsa a ghlaoim lá mo bhuartha; de bhrí go n-éisteann tú liom.           8 Níl do shamhail i measc na ndéithe, a Thiarna; ná níl neach ann a dhéanfadh do ghníomhartha. 9 Na ciníocha go léir a rinne tú, tiocfaidh siad do d’adhradh, a Thiarna; agus déanfaidh siad d’ainm a fhógairt. 10 Óir is éachtach tú agus is iontach iad do ghníomhartha; is tú amháin is Dia ann. 11 Múin do shlí dom, a Thiarna; i dtreo go siúlfainn i d’fhírinne; agus déan mo chroí a dhíriú, i dtreo gurab eagal liom d’ainm. 12 Tabharfaidh mé buíochas duit ó chroí, a Thiarna Dia; agus molfaidh mé d’ainm go brách.                 Áiméan.

Christ Church Cathedral, Waterford                                5th May 2019: Europe Day                                      

Isaiah 38: 9-20
15 But what can I say? For he has spoken to me,
and he himself has done it. All my sleep has fled because of the bitterness of my soul.                           16 O Lord, by these things people live,
and in all these is the life of my spirit.
O restore me to health and make me live!
17 Surely it was for my welfare that I had great bitterness; but you have held back[ my life from the pit of destruction for you have cast all my sin  behind your back.
18 For Sheol cannot thank you, death cannot praise you; those who go down to the Pit cannot hope for your faithfulness.
19 The living, the living, they thank you as I do this day fathers make known to children your faithfulness.  20 The Lord will save me and we will sing to stringed instruments  all the days of our lives, at the house of the Lord.

Psalm 86: 1-12

1   Contend, Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy.
Preserve my life, for I am devoted to you;  save your servant who trusts in you. You are my God; be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all day long. Gladden the soul of your servant,
for to you, O Lord, I lift up my soul.
For you, O Lord, are good and forgiving  abounding in steadfast love to all who call on you. Give ear, O Lord, to my prayer;  listen to my cry of supplication. In the day of my trouble I call on you, for you will answer me. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and bow down before you, O Lord and shall glorify your name. 10 For you are great and do wondrous things; you alone are God.
11 
Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth;  give me an undivided heart to revere your name. 12 I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name for ever.                                              Amen

Eoin 11: 17 – 26

17 Ar theacht d’Íosa dá réir sin, fuair sé Lazarus agus é ceithre lá cheana féin sa tuama. 18 Bhí Béatáine timpeall chúig staid déag ó Iarúsailéim. 19 Bhí cuid mhór Giúdach tagtha ag triall ar Mharta agus ar Mháire chun sólás a chur orthu i ndiaidh a ndearthár. 20 Nuair a chuala Marta mar sin go raibh Íosa tagtha, chuaigh sí amach ina choinne. D’fhan Máire ina suí sa teach. 21 Dúirt Marta ansin le Íosa: “A Thiarna, dá mbeifeá-sa anseo ní bhfaigheadh mo dheartháir bás. 22 Ach tá a fhios agam anois féin, cibé ní a iarrfaidh tú ar Dhia, go dtabharfaidh Dia duit é.” 23 Dúirt Íosa léi: “Éireoidh do dheartháir arís.” 24 “Tá a fhios agam,” arsa Marta leis, “go n-éireoidh sé arís san aiséirí an lá deireanach.” 25 Dúirt Íosa léi: “Mise an t-aiséirí agus an bheatha; An té a chreideann ionamsa, fiú amháin má fhaigheann sé bás, mairfidh sé, 26 agus gach duine a mhaireann is a chreideann ionamsa, ní bhfaighidh sé bás choíche. An gcreideann tú an méid sin?” 27 “Creidim, a Thiarna,” ar sí, “creidim gur tú Críost, Mac Dé, atá ag teacht ar an saol.”

 

________________________________________

 

Bí Thusa I mo shúile (Be Thou my Vision)

Bí Thusa I mo shúile, a Rí mhór na ndúl              Líon Thusa mo bheatha, mo chéadfaí’s mo stuaim Bí Thusa I m’aigne, gach oíche’s gach lá                      I mo chodladh nó I mo dhúiseacht                                Líon mé le do ghrá.

Bí Thusa do mo threorú I mbriathar is I mbeart Fan Thusa go deo liom, is coinnigh mé ceart                     Glac cúram mar Athair, is éist le mo ghuí                        Is tabhair domsa áit cónaí Istigh I do chroí.

Traditional Irish Hymn set to the tune ‘Slane’.

 

 

New Revised Standard Version Bible: Anglicized Edition, copyright © 1989, 1995 National Council of the Churches of Christ in the United States of America http://nrsvbibles.org.  An Biobla Naofa © 1981 An Sagart, Maigh Nuad. Ardaigí bhur gCroíthe © 2015 Cumann Gaelach na hEaglaise.                                                        Used by permission. All rights reserved worldwide

John 11: 17-27

The Coming of the Son of Man

17 So When Jesus arrived, he found that Lazarus  had already been in the tomb for four days. 18 Now Bethany was near Jerusalem, some two miles away, 19 and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them about their brother. 20 When Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, while Mary stayed at home. 21 Martha said to Jesus, ‘Lord, if you had been here, my brother would not have died. 22 But even now I know that God will give you whatever you ask of him.’ 23 Jesus said to her, ‘Your brother will rise again.’ 24 Martha said to him, ‘I know that he will rise again in the resurrection on the last day.’ 25 Jesus said to her, ‘I am the resurrection and the life.  Those who believe in me, even though they die, will live, 26 and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?’ 27 She said to him, ‘Yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, the one coming into the world.’

________________________________________

Ag Críost an Síol (Christ’s is the Seed)

(Written in 1916 by Fr. Micheál Ua Síothcháin from Waterford, co-founder of Coláiste na Rinne and later Archbishop of Sydney. Set to music in 1968 by Seán Ó Riada, Cúil Aodha, Co. Chorcaigh.)          

1.Ag Críost an Síol, ag Críost an Fhomhair.               In iothlainn Dé, go dtugtar sinn.

Christ’s is the Seed,Christ’s is the Harvest,                 Into God’s barn, may we be brought.

2.Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc.                    I líonta Dé  go gcastar sinn.

Christ’s is the sea, Christ’s is the fish.                                    In the nets of God, may we be caught.

3.Ó fhás go haois, is ó aois go bás,                                    Do dhá, a Chríost, anall tharainn.

From birth to age and from age to death, may your two arms, O Christ, be around us.

4.Ó bhás go críoch, ní críoch ach athfhás,                          I bParthas na nGrast, go rabhaimid.

From death to the end, not the end but a rebirth, In the Paradise of Graces, may we be.

Photo credit – two balloons – freepik.com

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background“>Background photo created by rawpixel.com – www.freepik.com</a>