Scroll Top
Diocese of Cashel, Ferns and Ossory

Job available – Irish language development officer – CoI Cumann Gaelach na hEaglaise

Cumann Gaelach na hEaglaise, the Church of Ireland’s premier body dedicated to promoting the Irish language has a job available. See below

OIFIGEACH FORBARTHA GAEILGE

 Post is ea é seo lena mbaineann conradh 2 bhliain ón 1 Eanáir 2023 go dtí an 31 Nollaig 2024 mar thús

 Critéir Riachtanacha

  • Ardchaighdeán agus ardchruinneas i scríobh agus labhairt na Gaeilge.
  • Ardscileanna ríomhaireachta.
  • A bheith in ann obair as a stuaim féin agus faoi threoir Choiste.
  • Ardscileanna pearsanta agus cumarsáide.
  • Cumas pobal Gaeilge a fhorbairt in Eaglais na hÉireann.
  • A bheith in ann obair as baile.
  • Spás cuí oibre/oifig a bheith ar fáil sa bhaile.
  • A bheith in ann taisteal ar fud na tíre.
  • Láncheadúnas tiomána.
  • Rochtain ar ghluaisteán.

Seol litir iarratais agus CV roimh Dé hAoine an 11 Samhain 2022 i ríomhphost chuig jhscannell@gmail.com

Beidh na hagallaimh ar siúl Dé Sathairn an 19 Samhain 2022.

Tuarastal: €38,018 sa bhliain.